Питання та відповіді

До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, вноситься: інформація, що міститься на сторінці даних паспорта громадянина України для виїзду за кордон; біометричні дані, параметри (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (відцифровані відбитки пальців рук особи не отримуються до досягнення нею 12-річного віку та у разі, коли особа не може пересуватися самостійно у зв`язку із тривалим розладом здоров`я та потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров`я, оформленим в установленому порядку); дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до рекомендацій IKAO Doc 9303 - Міжнародної організації цивільної авіації, спеціалізована установа ООН, що встановлює міжнародні норми цивільної авіації та координує її розвиток з метою підвищення безпеки та ефективності).

Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон. Такий паспорт може бути оформлений з народження.

Станом на сьогоднішній день, вартість адміністративної послуг з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон становить:
- при оформленні в термін до 20 робочих днів - 682,00 грн.;
- при оформленні в термін до 7 робочих днів - 1034,00 грн.

Перевірити стан поданої заяви на виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон Ви може через мережу інтернет за допомогою онлайн сервісу Державної міграційної служби за посиланням: https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html.

Заява на виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон може перебувати у наступних статусах, відповідно до етапів оформлення:

 • Документи прийнято/дата/ - здійснюється перевірка даних;
 • Дозвіл на персоналізацію паспорта надано /дата/;
 • Дані відправлено до центру персоналізації /дата/;
 • Документ персоналізовано та відправлено до підрозділу міграційної служби /дата/.

Термін надходження документа становить 1-3 робочих дні (у разі складних погодніх умов до 7 робочих днів);

 • Паспорт виготовлено та відвантажено до місця видачі (термін доставки в залежності від регіону складає від 1 до 3 робочих днів);
 • Документ доставлено до територіального органу міграційної служби /дата/.

Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього місця проживання.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
У разі реєстрації місця проживання батьків за однією адресою місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з батьками за письмовою заявою одного з них.

У разі поданні заяви представником особи додатково подаються: документ, що посвідчує особу представника; документ, що підтверджує повноваження особи як представника, складений з дотриманням вимог чинного законодавства, щодо оформлення документів, виданих компетентними органами іноземних держав.

Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку здійснюється виключно за наявності військово-облікового документу з відповідною відміткою про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування.

При першому зверненні до Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному необхідною умовою є внесення інформації до Реєстру територіальної громади міста Рівного з оригіналів документів, в які внесені відомості про реєстрацію місця проживання, зареєстрованих в житловому приміщення осіб, а саме: паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, та документу, що посвідчує право власності на житло, з метою встановлення достовірності наданих даних та задля уникнення випадків спотворення інформації. При повторному зверненні інформацію можна буде отримати надаючи документ, що посвідчує особу заявника (за умови, що заявником є зареєстрована особа або власник/співвласник житла).

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

До будівельних робіт відноситься нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт.

 

Як подати повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт?

 

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) (далі - повідомлення), повідомлення про зміну даних у зареєстрованому повідомлення подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю за місцезнаходженням об’єкта не пізніше ніж за один календарний день до початку виконання підготовчих або будівельних робіт.

 

Як змінити дані, що містяться в повідомленні?

Замовник будівництва зобов'язаний протягом трьох робочих днів внести відповідні зміни  у подане повідомленні у разі коли: право на будівництво об’єкта передано іншому замовнику, змінено осіб, відповідальних за проведення авторського та технічного нагляду під час виконання будівельних робіт, а також у разі коригування проектної документації на виконання будівельних робіт; виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у поданому повідомленні про початок виконання будівельних робіт або отримання відомостей про виявлення недостовірних даних.

Продовження виконання підготовчих та будівельних робіт без подання такого повідомлення забороняється.

У разі зміни генерального підрядника чи підрядника (якщо підготовчі або будівельні роботи здійснюються без залучення субпідрядників) замовник (його уповноважена особа) повідомляє органу державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни листом.

 

Строки надання послуги

З дня надходження повідомлення про початок виконання підготовчих робіт.

 

Вартість послуг

Безоплатно

 

Результат послуги

Внесення до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

 

Відповідальний орган

Державна архітектурно-будівельна інспекція України та органи місцевого самоврядування.

Для прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту, будівництво якого здійснюється на підставі  будівельного паспорта або такого, що належить до незначного класу наслідків (відповідальності) СС1, замовник має подати декларацію про готовність об’єкту до експлуатації у відповідний орган Державного архітектурно-будівельного контролю.

 

Як отримати послугу?

Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення чи через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур у будівництві до відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю через Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному один примірник декларації за відповідною формою:

 • щодо об’єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта;
 • щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1);
 • щодо самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду.

Строки надання послуги

Орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, та забезпечує внесення інформації, зазначеної у декларації, до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі – реєстр).

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є дата реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката.

 

Результат послуги

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації та внесення даних до реєстру.

 

Як внести зміни до декларації?

Замовник будівництва зобов'язаний протягом трьох робочих днів внести відповідні зміни  у подану декларацію у разі:

виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки) у зареєстрованій декларації про готовність об’єкта до експлуатації;

виявлення відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації.

 

Строки надання послуги

Десять робочих днів з дня надходження декларації.

 

Вартість послуг

Безоплатно

 

Результат послуги

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, в якій враховано зміни.

 

Відповідальний орган

Державна архітектурно-будівельна інспекція України та органи місцевого самоврядування.

Уряд затвердив Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію (Постанова КМУ від 07.06.2017 року №406 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/406-2017-%D0%BF).

Рішення прийняте на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності". Зокрема, документом спрощено процедуру отримання дозвільних документів на виконання робіт технічно нескладних об'єктів. Серед таких об'єктів є відновлення елементів благоустрою, перепланування не несучих стін в квартирах, заміна покриття покрівель будинків, монтаж технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку, влаштування засобів безперешкодного доступу для інвалідів, тощо. Разом з тим Перелік розповсюджується на виконання аварійних робіт за наслідками надзвичайних ситуацій або зведення споруд необхідних для проведення антитерористичної операції, що дає змогу виграти час, необхідний на їх завершення.

Також зазначений Перелік доповнений новими роботами, які можна виконувати без отримання дозвільних документів, зокрема:

переобладнання, перепланування житлових та не житлових будинків, приміщень в них (клас наслідків СС1,СС2, СС3);

переобладнанням, переплануванням будівель та інженерних споруд установ виконання покарань, слідчих ізоляторів;

нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єктів військових містечок (СС1, СС2);

будівельні роботи із теплової ізоляції введених в експлуатацію житлових будинків (СС1, СС2).

Для державної реєстрації фізичної особи-підприємця необхідно мати при собі ідентифікаційний номер (у разі відсутності ідентифікаційного номера з причин відмови від коду з релігійних переконань – особа реєструється за серією та номером паспорта, в такому випадку в самому паспорті громадянина України має міститися відмітка про можливість здійснювати платежі за серією та номером паспорту) та документ що посвідчує особу (до прикладу паспорт громадянина України), на підставі цих документів державний реєстратор встановлює особу заявника. Після чого для державної реєстрації подається:

 •  Заява встановленого зразка Форма №10 (заповнюється самостійно заявником);
 •  Довіреність (оригінал або нотаріально завірена копія) у разі подачі документів уповноваженою особою;
 •  Заява про застосування спрощеної системи оподаткування (подається виключно за бажанням заявника).

Державна реєстрація фізичної особи-підприємця проводиться безкоштовно. Протягом 24 годин в результаті заявник отримує виписку з єдиного державного реєстру з підписом та мокрою печаткою державного реєстратора.

Державна реєстрація змін прізвища ім’я та по батькові (далі-П.І.П.) та місцезнаходження фізичної особи-підприємця - 190 грн (адміністративний збір).

Державна реєстрація змін П.І.П. та місцезнаходження фізичної особи-підприємця протягом 2 годин – стягується плата у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (950 грн.) та додатково адміністративний збір (190 грн).

Державна реєстрація змін П.І.П. та місцезнаходження фізичної особи-підприємця протягом 6 годин -  стягується плата у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (380 грн) та додатково адміністративний збір (190 грн).

За виправлення помилки, допущеної з вини заявника у відомостях Єдиного державного реєстру (щодо фізичної особи – підприємця) – 60 грн.

За надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі – 130 грн.

Державна реєстрація змін П.І.П. та місцезнаходження фізичної особи-підприємця (в разі подання документів в електронній формі) – справляється адміністративний збір - 140 грн.

 

Безкоштовно надається послуга щодо державної реєстрації змін видів економічної діяльності; додаткової інформації про зв’язок з фізичною особою; щодо зміни місцезнаходження у зв’язку з перейменуванням вулиць згідно із Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

При державній реєстрації змін до відомостей ТОВ вимоги нотаріального посвідчення справжності підписів поширюються на такі документи:

 • Протокол загальних зборів (Рішення учасника у разі якщо учасник володіє 100% статутного капіталу), крім державної реєстрації рішення про припинення;
 • Установчий документ – статут ТОВ;
 • Заява про вступ до складу учасників ТОВ;
 • Заява про вихід зі складу учасників ТОВ;
 • Згода учасників товариства на вступ або вихід іншого учасника;
 • Акт приймання-передачі частини частки, або частки в цілому.

Для державної реєстрації змін складу учасників подається заява встановленого зразка (Форма №3), квитанція про оплату адміністративного збору (платіжне доручення з відміткою банку) та один з таких документів:

 • Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства, у разі коли відбувся факт відчуження частки або частини частки;
 • Рішення загальних зборів учасників товариства про виключення учасника з товариства (у разі коли учасник протермінував формування своєї частки в статутному капіталі);
 • Заява про вступ до товариства, разом з таким документом подається доказ набуття права на спадщину або доказ правонаступництва (оригінал документа або його копія, вірність якої засвідчена нотаріально або тим, хто видав документ). Якщо відповідно до статуту товариства вимагається згода інших учасників на вступ до товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально;
 • Заява про вихід з товариства, якщо відповідно до закону або статуту товариства вимагається згода інших учасників на вихід з товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально;
 • Судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення з (повернення з володіння) відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою) – справляється адміністративний збір в розмірі 580 грн.

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи протягом 2 годин - у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 2900 грн та додатково справляється адміністративний збір 580 грн.

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи протягом 6 годин - у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 1160 грн та додатково адміністративний збір 580 грн.

- За державну реєстрацію змін до відомостей благодійної організації, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи, справляється адміністративний 190 грн.

- Державна реєстрація змін до відомостей про благодійну організацію, в тому числі змін до установчих документів протягом 2 годин - у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 950 грн. та додатково справляється адміністративний збір 190 грн.

- Державна реєстрація змін до відомостей про благодійну організацію, в тому числі змін до установчих документів протягом 6 годин - у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 380 грн. та додатково справляється адміністративний збір 190 грн.

- За виправлення помилки, допущеної з вини заявника у відомостях Єдиного державного реєстру (щодо юридичної особи) – справляється адміністративний збір у розміні 170 грн.

- Безкоштовно надається послуга щодо внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою та щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних із приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

Відповідно до пункту 6 та пункту 9 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 року №1127 заява про державну реєстрацію подається особисто власником чи уповноваженою особою шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

Згідно пункту Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 року №1127 для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідні для відповідної реєстрації, окрім випадків, передбачених пунктом 53 Порядку (а саме: втрата державного акту на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності тощо у випадку проведеної державної реєстрації до 1 січня 2013 року).

Перелік документів визначається статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», пунктами 41-66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25 грудня 2015 року №1127.

Звертаємо Вашу увагу, що лише у випадку консультації держаного реєстратора при перегляді документів може бути складений повний і вичерпний перелік документів для проведення конретної державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Стаття 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01 липня 2004 року № 1952-ІV визначає розмір адміністративного збору та строки державної реєстрації:


1. за державну реєстрацію права власності

 

1.1

за державну реєстрацію права власності

у строк, що не перевищує

5 робочих днів

0,1прожиткового мінімуму для працездатних осіб

210 грн.

 

1.2

за державну реєстрацію права власності

у строк

2 робочі дні

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб

2100 грн.

 

1.3

за державну реєстрацію права власності

у строк 1 робочий день

2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб

4200 грн.

 

1.4

за державну реєстрацію права власності

у строк 2 години

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

10510 грн.

 

2.

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

2.1

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк, що не перевищує

5 робочих днів

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

110 грн.

2.2

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 2 робочі дні

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1050 грн.

2.3

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 1 робочий день

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб

2100 грн.

2.4

за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 2 години

2,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

5260 грн.

3.

за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

3.1

за державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки

у строк, що не перевищує

2 робочих днів

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

110грн.

4.

за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки,

допущеної з вини заявника

4.1

за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника

у строк, що не перевищує 1 робочого дня

0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

80 грн.

5.

за отримання інформації з Державного реєстру прав, у порядку, передбаченому ст. 32 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

5.1

отримання інформації, витягу в паперовій формі

у строк, що не перевищує 1 робочого дня

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

50 грн.

5.2

отримання інформації, витягу в електронній формі

після внесення плати за надання такої інфор-мації через Інтернет з використанням платіжних систем

0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб

20 грн.

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Відповідно до статті 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Відповідно до частини 1, 2 статті 245 Цивільного кодексу України форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню.

Відповідно до статті 246 Цивільного кодексу України довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреності, що видаються юридичними особами, не вимагають нотаріального посвідчення, оскільки вони посвідчуються безпосередньо організацією.

Довіреність фізичної особи, фізичної особи – підприємця повинна бути посвідчена нотаріально.

Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені фізичної особи або юридичної особи, на ім’я однієї або кількох осіб з чітко визначеними юридичними діями, (подання, підписання та отримання відповідних документів, здійснення тих чи інших дій, тощо).

Довіреність повинна мати всі необхідні реквізити: місце і да¬ту складання (підписання), строк дії (прописом), прізвище, ім’я, по батькові довірителя та довіреної особи (повну назву юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) пред¬ставника та особи, яку представляють, а за необхідності – займану поса¬ду, коло повноважень.

Відповідно до статті 247 Цивільного кодексу України строк довіреності встановлюється у довіреності. Строк дії довіреності зазначається словами та визначається роками, місяцями, тижнями, днями і не може бути визначений настанням будь-якої події. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності, на підставі якої вона видана. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.