Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці