Присвоєння адреси об’єкту будівництва (після отримання права на виконання будівельних робіт)