Присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна (після прийняття об’єкта в експлуатацію)