Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства