Паспорт громадянина України

Перелік документів необхідних для отримання послуги

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

Адміністративна послуга по оформленню паспорта громадянина України по досягненню 14 річноговіку вперше - безоплатна.

Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта з дня оформлення заяви-анкети у строк:
  • не пізніше ніж через 20 робочих днів - 345,00 грн.;
  • не пізніше ніж через 10 робочих днів - 471,00 грн.;
та державного мита – 34 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян).

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

Відмова заявнику в прийнятті документів та оформленні заяви-анкети здійснюється у разі неподання повного переліку документів або не відповідність їх оформлення вимогам законодавства.

Відмова в оформленні чи видачі паспорта за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документів надається заявнику у разі якщо:
  • особа не є громадянином України;
  • особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення;
  • дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію;
  • за видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта;
  • особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта.

Інформаційні картки

Громадянин України, який досяг 14-річного віку з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта вперше, а також у разі обміну (в тому числі замість втраченого або викраденого) паспорта  звертається особисто відповідно працівника:
Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників).

Якщо місце проживання особи не зареєстровано, документи та заява-анкета подаються до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем фактичного проживання в Україні, або за останнім зареєстрованим місцем проживання.

Внутрішньо переміщена особа подає документи та заяву-анкету до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем проживання, що підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Бездомна особа подає заяву-анкету та документи до територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу за місцем майбутньої реєстрації її місця проживання.

  Якщо особа, яка досягла 14-річного віку відбуває покарання в установах виконання покарань або перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, документи  подаються через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу до територіального підрозділу ДМС за місцем розташування адміністрації відповідної установи або закладу.

Для подання документів особою, яка у зв’язку з тривалим розладом здоров’я не може пересуватися самостійно, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовій формі, здійснюється виїзд працівникацентру надання адміністративних послуг за місцем проживання особи або проходження лікування.
  • центру надання адміністративних послуг;
  • територіального підрозділу ДМС.
Видача паспорта громадянина України або відмова в його оформленні чи видачі