Реєстрація місця перебування

  • •Заява за формою наведеною у додатку 8 до Правил реєстрації місця проживання; 
  • •Документ, до якого вносяться відомості про місце перебування (довідка про звернення за захистом в Україні, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи); 
  • •Паспорт;
  • •Документи, що підтверджують право на перебування в житлі;
  • •Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку); 

 У разі подання заяви представником особи додатково подаються: 

  • •документ, що посвідчує особу представника; 
  • •документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

Адміністративна послуга є безоплатною
Внесення відомостей про реєстрацію місця перебування до довідки про звернення за захистом в Україні, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
Відмова у наданні адміністративної послуги, якщо:

  • •особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання; 
  • •подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація; 
  • •для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Строк надання послуги:  Реєстрація місця перебування здійснюється в день подання особою або її представником документів
Спосіб отримання відповіді (результату): Особисто заявником, законним представником, або представником на підставі довіреності.