Реєстрація місця проживання

Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них

 • •Заява за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання; 
 • •Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні); 
 • •Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу); 
 • •Документи, що підтверджують право на проживання в житлі;
 • •Право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою. згідно з додатком 9;
 • •Копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах); 
 • •Довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби); 
 • •Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку); 
 • •Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

 • •документ, що посвідчує особу представника;
 • •документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами). 

Оплата (при потребі вартість і банківські реквізити) За реєстрацію місця проживання стягується адміністративний збір:

 • - у разі звернення особи протягом встановленого законом строку у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати; 
 • - у разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати 
 • - у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання. 

 
Номер рахунку 33210879700003
Одержувач Дубенське УК/м. Дубно/22012500
Код одержувача:38043480
Банк одержувача: ГУДКСУ у Рівненській області
МФО: 833017
Здійснюється реєстрація місця проживання (видача довідки установленого зразка про реєстрацію місця проживання дітям до 16 років та громадян, які мають паспорт громадянина України у формі картки.) 
 Відмова у наданні адміністративної послуги, якщо:

 • особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання; 
 • подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація; 
 • для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Строк надання послуги:  Реєстрація місця проживання здійснюється в день подання особою або її представником документів
Спосіб отримання відповіді (результату): Особисто заявником, законним представником, або представником на підставі довіреності.