Зняття з реєстрації місця проживання

Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання. 
У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:  

 • •Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; 
 • •Свідоцтва про смерть; 
 • •Інших документів, які свідчать про припинення: 
 • •підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства; 
 • •підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту); 
 • •підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів). 
 • •Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припинення підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу / установи або за заявою власника / наймача житла або їх представників. 

Зняття з реєстрації місця проживання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановленоопіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

 •  Разом із заявою особа подає: 
 • •документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження; 
 • •квитанцію про сплату адміністративного збору; 
 • •військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку). 

У разі подання заяви представником особи додатково подаються: 

 • •документ, що посвідчує особу представника; 
 • •документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами)

 Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників. 
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).
Оплата (при потребі вартість і банківські реквізити)
За зняття з реєстрації місця проживання стягується адміністративний збір розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати.
Номер рахунку 33210879700003
Одержувач Дубенське УК/м. Дубно/22012500
Код одержувача:38043480
Банк одержувача: ГУДКСУ у Рівненській області
МФО: 833017
Здійснюється зняття з реєстрації місця проживання (видача довідки установленого зразка про зняття з  реєстрації місця проживання дітям до 16 років та громадян, які мають паспорт громадянина України у формі картки.) 
 Відмова у наданні адміністративної послуги, якщо:

 • •особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання; 
 • •подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація; 
 • •для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

Строк надання послуги:  Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється в день подання особою або її представником документів
Спосіб отримання відповіді (результату): Особисто заявником, законним представником, або представником на підставі довіреності.